Spolupráce s knihovnami, velvyslanectvími a instituty

Spolupráce knihovny se zahraničními institucemi a velvyslanectvími existuje již mnoho let.

Rakouská knihovna

Rakouská knihovna je nejstarší cizojazyčnou knihovnou v KVK. Její provoz funguje již od 23. května 1992. Je jednou z více než 60 podobných knihoven převážně v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. V ČR těchto knihoven existuje osm. Rakouské knihovny vznikají na základě spolupráce rakouského Spolkového ministerstva zahraničních věcí (které je na vlastní náklady vybavuje publikacemi) s místními institucemi (knihovnami nebo univerzitami). Jejich úkolem je zprostředkovat veřejnosti rakouskou literaturu, kulturu a další informace o Rakousku. Naprostá většina knih je v německém jazyce. Najdete ji také na Facebooku

V rámci spolupráce s rakouským Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí a Rakouským kulturním fórem v Praze pořádáme literární večery - autorská čtení rakouských spisovatelů, výstavy, v posledních dvou letech i kurz německé konverzace. Výraznou akcí je každoroční zapojení knihovny do celorakouské literární kampaně "Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek".  Zástupci knihovny jsou každý rok zváni na slavnostní setkání spolupracujících institucí, které pořádá rakouské velvyslanectví na pražském Žofíně.

Goethe Institut Praha

Kromě podpory ze strany Knihovny Goethe-Institutu v Praze se v poslední době zaměřujeme i na pořádání výstav, pořadů, přednášek (i ve formě online). Pravidelně 1x za měsíc promítáme německé filmy zapůjčené z Goethe institutu

Francouzská knihovna

Francouzská knihovna byla otevřena 18. září 2012. Vznikla na základě spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci, Alliance française de Liberec a Francouzského institutu v Praze. Všechny tři partnerské organizace se podílejí na zprostředkování francouzské a frankofonní literatury a kultury a na pořádání kulturních akcí. 

Velvyslanectví různých zemí

Litevské velvyslanectví v Praze - několik výstav, např. výstava "Litevská novinářská fotografie", přednášky o Litvě

Lotyšské velvyslanectví v Praze - výstava o secesní architektuře hlavního města Rigy - otevřena velvyslancem Kasparsem Ozolinšem

Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia a Lichtenštejnské knížectví pravidelně posílá knihovně knižní dary.

Norské velvyslanectví v Praze - stálá spolupráce, v září 2020 výstava "Severská udržitelná města", vernisáž se konala za přítomnosti severských velvyslanců a hejtmana Libereckého kraje. Otevření výstavy zpestřila přednáška o architektuře severských měst.

 

Slovinské velvyslanectví v Praze - dlouholetá aktivní spolupráce od roku 2015, kdy proběhla výstava Janez Puhar - 200. výročí narození slovinského fotografa, v roce 2018 se v knihovně uskutečnila výstava Plečnik ve Slovinsku, mapující výrazné objekty slavného architekta.