Knihovna zrestaurovala vybrané vzácné tisky

IROP_CZ_RO_B_C RGB logo (jpg)

Liberecká knihovna dokončila projekt restaurování vybraných ohrožených vzácných tisků ze své sbírky. Během posledních tří let bylo díky podpoře Libereckého kraje v programu IROP konzervováno a zrestaurováno 21 nejcennějších a nejohroženějších exemplářů. Mezi nimi např. i známá Schedelova kronika z roku 1493.

Krajská vědecká knihovna v Liberci vlastní sbírku starých a vzácných tisků, ze kterých bylo vybráno 21 nejcennějších nebo nejohroženějších exemplářů ke konzervaci a restaurování. Mezi vybranými dokumenty bylo 13 v gotických vazbách, 3 pergamenové zlomky z 12. a 13. století a 6 nejvíce poškozených starých tisků. V roce 2016 byl připraven projekt s názvem „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace,“ který byl v roce 2018 schválen ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na léta 2014 až 2020. Od samého počátku se administrace žádosti a následně i administrace realizace projektu ochotně ujal Liberecký kraj, který také uhradil nutnou finanční spoluúčast na projektu. 

Ještě před podáním žádosti byl v roce 2017 proveden průzkum vybraných dokumentů restaurátorem, který u každého exempláře popsal nutné restaurátorské zásahy a určil cenovou kalkulaci na provedení prací. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na restaurátory. Vzhledem k množství a náročnosti prací byly dokumenty rozděleny do tří souborů, jež byly zpracovány odděleně.

Mezi zrestaurovanými díly se nachází např. známá Schedelova kronika z roku 1493 či Catholicon z roku 1483, jehož autorem je Johannes Balbus a jenž má velmi krásnou gotickou vazbu se zbytky kování. Největšími změnami prošla díla od Pavla Kristiána z Koldína (1579) a Matyáše Tannera (1683). Na podzimní měsíce knihovna připravuje pro veřejnost výstavu a prezentaci restaurovaných tisků, která bude ke zhlédnutí v prostorách knihovny.

Restaurování dokumentů je nyní dokončeno. Tisky jsou uloženy v samostatné klimatizované místnosti, která má také vlastní zabezpečení. Přístup do místnosti mají prostřednictvím kódu tři pracovníci bibliografického oddělení a správce budovy pro případ nečekané události. Místnost má mezi knihovníky hovorový název „trezor“, což se přeneslo ze staré budovy, kde nejvzácnější kusy byly uloženy ve skutečném bankovním trezoru. Vnitřek „trezoru“, je vybaven plechovými regály a knihy jsou zde uloženy ve tmě při teplotě 17 °C a vlhkosti 50%.

Tisky je možné po předchozí domluvě zapůjčit k badatelským účelům do studovny ve studijní knihovně. Dva z těchto vzácných dokumentů jsou však díky projektu digitalizace přístupné v elektronické podobě v digitální knihovně KVK Liberec Kramerius, která je dostupná přes webové stránky knihovny v sekci E-knihovna. Jedná se o tyto dva tisky:

ROHN, Johann Carl. Chronic vormals Böhmischer Cron-Lehen, nunmehro ins Allodium gezohener zweyer Städten Friedland, und Reichenberg … . Altstadt Prag: gedruckt bey Johanna Pruschin, Wittib, durch Franz Slansky Factorn, 1763. T II 17 (převazba 19. stol.) tzv. Rohnova kronika.

KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práwa Městská Králowstwij Czieského. Wytisstěno w Starém Městě Pražském: v Giřijho Melantrycha z Awentýnu, 1579. T II 116 (renes. vazba).

logo kraj (jpg)zpracoval Václav Kříček, KVK v Liberci

 

Seznam restaurovaných dokumentů:

1. ARISTOTELES. Decem librorum Moralium Aristotelis. Parisii, Henricus Stephanus  1510. T II 61 (got. vazba)

2. BALBÍN, Bohuslav. Epitome historica rerum Bohemicarum. Pragae, Ant. Hampel 1677. T II 90 (perg. barok. vazba)

3. BALBÍN, Bohuslav. Miscellanea historica Regni Bohemie. Tomus 1. Pragae, G. Czernoch 1679.              T II 43,1 (perg. barok. vazba)

4. BALBUS, Johannes. Catholicon. Nürnberg, Anton Koberger 1483. T 655 (got. vazba)

5. BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus. De consolatione philosophiae. Argentinae, Joh. Prüss 1491. T II 1 (got. vazba)

6. BONIFACIUS, papa. Liber sextus decretalium. Speyer  1481. T 657 (got. vazba)

7. BRIKCÍ Z LICKA. Prawa městská. Litomyšl, Alex. Oujezdský 1536. T II 60 (got. vazba)

8. Jacobus de VORAGINE. Legenda Aurea. Argentinae, Georg Husner  1487. T 656 (got. vazba)

9. JOSEPHUS Flavius. Josephus de Antiquitatibus ac de bello Judaico. Venezia, per … Albertinum Vercellensem 1499. T II 121 (got. vazba)

10. KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Pavel. Práwa Městská Králowstwij Czieského. Wytisstěno w Starém Městě Pražském: v Giřijho Melantrycha z Awentýnu, 1579. T II 116 (renes. vazba)

11. LUCAN, Marcus Annaeus. Lucanus Cum Duobus Commentis. Venezia, Simon Bevilaqua  1498. T II 89 (got. vazba)

12. MORE, Thomas. De optimo reip.statu deqve noua insula Vtopia. Basileae, Joanem Frobenium 1518.   T II 47 (got. vazba)

13. PLINIUS, Caius Caecilius Secundus. Historia naturalis. Venezia, Bartholomeus de Zanis  1496. T II 93 (got. vazba)

14. ROHN, Johann Carl. Chronic vormals Böhmischer Cron-Lehen, nunmehro ins Allodium gezohener zweyer Städten Friedland, und Reichenberg … . Altstadt Prag: gedruckt bey Johanna Pruschin, Wittib, durch Franz Slansky Factorn, 1763. T II 17 (převazba 19. stol.)

15. SCHEDEL, Hartman. Liber chronicarum. Nürnberg, A. Koberger 1493. T II 118 (převazba 19. stol. s použitím renesančních desek)

16. TANNER, Matyáš. Die Gesellschafft Jesu. Prag, Klementinum 1683. T I 11 (perg. barok. vazba)

17. VALERIUS MAXIMUS. Valerius maximus cum commento Oliuerii Arzignanensis Vicentini. Venezia, Albertinus Verzelinus 1500. T II 117 (got. vazba)

18. Rukopis - Kodex z 15. století „liber comitatus zaczensis“ T II 97 (got. vazba)

19. Rukopis - Kodex z 15. století „ Incipiunt proverbia Salomonis“ T II 63 (got. vazba)

20. Rukopis - Pergamenový zlomek antifonaře z 2. pol. 13. století „ Zpěvy ke svátkům sv. Vavřince a sv. Petra a Pavla“ 2 zlomky

21. Rukopis - Zlomek foliantu žaltáře z 11. či 12. století z Porýní-Falce