Provoz knihovny a konání akcí - aktuální hygienická pravidla

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

letní čas se nachýlil a my Vás srdečně zveme k návštěvě knihovny. Vzhledem k aktuálně platným nařízením v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 se však nevyhneme určitým omezením. Sledujte proto náš web a sociální sítě, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a pravidla pro provoz knihovny a konání akcí. Věříme, že i přes všechna omezení se naše setkání budou dařit a pro všechny budou plná inspirace. Zařaďte do svého programu i návštěvu knihovny a vezměte s sebou svou rodinu a známé - knihovna je tu pro Vás a těší se na Vaši návštěvu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 31. 7. 2021 (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 714 platné od 1. 9. 2021 (omezení maloobchodu a služeb, pravidla pro konání akcí, prokázání bezinfekčnosti apod.)

Nejdůležitější pravidla týkající se fungování knihovny

Pobyt v knihovně

  • dodržování pravidla 3R – ochrana dýchacích cest, rozestupy min. 1,5 m, dezinfekce rukou
  • výjimku nosit ochranu dýchacích cest mají děti, které dosud nezahájily školní docházku
  • počet návštěvníků v knihovně je omezen – pouze 1 osoba na 10 m2
  • pro půjčování a vracení doporučujeme použití samoobslužných pultů

Akce v knihovně (přednášky, koncerty, workshopy, vernisáže apod.)

  • všichni návštěvníci musí splňovat podmínky podle bodu I/16 Mimořádného opatření MZ ČR č. 714 platného od 1. 9. 2021 (bezinfekčnost) a musí být schopni toto prokázat (negativní RT PCR test, negativní antigenní test, ukončené očkování proti onemocnění Covid-19, prodělání onemocnění Covid, provedení rychlého antigenního testu na místě konání akce) – týká se též účinkujících, lektorů… 
  • knihovna jako organizátor akce je povinna splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě, která splnění podmínek neprokáže, neumožnit účast na akci
  • povinnosti prokazovat bezinfekčnost jsou zbaveny děti do 6 let
  • při pořádání akcí pro děti a mládež do 18 let je knihovna povinna vést evidenci účastníků a uchovat ji po dobu 30 dnů ode dne realizace akce
  • knihovna garantuje, že zaměstnanci knihovny a lektoři, kteří se podílí na organizaci akcí, splňují podmínky pro prokázání bezinfekčnosti

Děkujeme Vám za pochopení.