Vydali jsme novou znakoknihu

V úterý 14. prosince jsme v obřadní síni liberecké radnici oslavili vydání naší již páté speciální znakové knihy pro děti se sluchovým postižením. Naše znakoknihy jim unikátním způsobem zpřístupňují vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do znakového jazyka. 

Znakokniha letos obsahuje další čtyři kapitoly ze „Starých pověstí českých a moravských“ od autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové. Konkrétně letošní vydání obsahuje pověsti O lucké válce, O Durynkovi, O Svatoplukovi a O Bořivojovi. Na liberecké radnici znakoknihu slavnostně pokřtili náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje, paní Květa Vinklátová, a náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Vydáváním znakoknih zpřístupňuje liberecká knihovna populární příběhy i neslyšícím, pro něž je čtení velmi náročnou disciplínou. Tým čtyř tlumočnic se během jara a léta věnoval překladům textů za odborné pomoci paní Lucie Sedláčkové-Půlpánové. Na přelomu října a listopadu se třikrát sešly neslyšící (účinkující) figurantky s kameramanem Janem Myšákem v naší knihovně, která posloužila jako místo pro natáčení.

Podařilo se tedy připravit, natočit, zpracovat a do webové prezentace převést 39 zhruba dvouminutových videí. Děkujeme týmu realizátorů za skvěle odvedenou práci a Statutárnímu městu Liberec a Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu projektu. Znakoknihu si mohou zájemci prohlédnout na samostatné webové stránce. ZNAKOKNIHA