Sbírka knih v ukrajinštině

Vážení čtenáři, pomozte nám co nejrychleji vytvořit fond knih pro rodiny ukrajinských uprchlíků!

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlik a Krajská vědecká knihovna v Liberci společně vyhlašují kampaň s názvem Darujte knihy v ukrajinštině a vyzývá své příznivce, návštěvníky a další zájemce, pokud mají ve svých domácích knihovnách jakékoliv knihy v ukrajinském jazyce, které mohou postrádat, aby je věnovali do sbírky jako dar. Knihy budou zařazeny do fondu knihovny a nabídnuty ukrajinským uprchlíkům, kteří knihovnu navštíví. Část daru bude využita pro děti z  dětského domova z partnerské Vinnitse, kterým Liberecký kraj zajistil pobyt na svém území. Fond bude též po domluvě k dispozici dalším pomáhajícím organizacím a ubytovatelům v Liberci a okolí.

Přijímáme veškerou krásnou i naučnou literaturu v ukrajinském jazyce, obzvláště knihy pro děti všech věkových skupin. Vítáme také novější knihy v ruském jazyce.

Sběrné místo se nachází v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci na Informační službě ve vstupní hale. Knihy je možné nosit kdykoliv během otevírací doby knihovny.

Všem dárcům srdečně děkujeme!