Nová znakokniha

Vydali jsme další, již šestou znakoknihu. Je to poslední část Starých pověstí českých a moravských autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové. Znakokniha byla slavnostně pokřtěna ve středu 7. 12.  

Vydali jsme novou znakoknihu

V obřadní síni liberecké radnice jsme ve středu 7. prosince slavnostně představili naši již šestou znakoknihu, kterou při této příležitosti pokřtili náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr a ředitelka knihovny PhDr. Dana Petrýdesová. Uvedení nové znakoknihy se zúčastnil realizační tým a také neslyšící – děti a pedagogové Základní školy a Mateřské školy logopedické v Liberci, zástupci z ČUN a Tichého světa. Znakokniha letos přináší poslední část „Starých pověstí českých a moravských“ autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové. Konkrétně v ní najdeme pověsti O kněžně Ludmile, O knížeti Václavovi a O Ječmínkovi.

Znakoknihy vydává liberecká knihovna od roku 2017 a jedná se o unikátní podobu knihy, která elektronickým způsobem vizuálně zpracovává text vybraného literární díla pro potřeby sluchově handicapovaných dětí, při čemž text knihy je mimo jiné převeden do českého znakového jazyka (ČZJ). Znaková kniha je primárně určena sluchově handicapovaným dětem, mládeži a související cílové skupině, kterou tvoří jejich rodinní příslušníci, ať už slyšící rodiče, nebo slyšící děti. Může být využívána při výuce ve školských zařízeních pro děti s vadou sluchu (literatura, český jazyk, dějepis) a rovněž pro potřeby studentů ČZJ.

V roce 2017 jsme oslovili odborníka na tvorbu hybridních knih Petra Hladíka, kameramana Jana Myšáka a překladatele do ČZJ Karla Redlicha. Podařilo se sestavit tým odborníků, který byl od prvního okamžiku projektem velmi zaujatý a svého úkolu se zhostil úžasně. V průběhu let se rozšířil o tlumočnice a překladatelky do ČZJ. Vznikla první webová prezentace, kterou jsme pojmenovali „Znakokniha“. Souhlas s užitím své knihy nám dala Lucie Seifertová. Neslyšící si tak mohli, prostřednictvím znakového jazyka, poprvé přečíst knihu „Český ráj a jeho tajemství“. Pro zpracování druhé znakoknihy jsme o rok později vybrali knihu Pavla Čecha „O zahradě“. V roce 2019 byla po poradě se ZŠ a MŠ logopedickou Liberec vybrána a zpracována první část knihy autorek Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové „Staré pověsti české a moravské“. Dosud nejnáročnější počin byl završen v letošním roce křtem 4. a závěrečného dílu knihy.

Projekt od začátku finančně podporuje Ministerstvo kultury a Statutární město Liberec. V letošním roce se mezi sponzory projektu zařadila i Nadace Preciosa. Letošní i všechny předchozí znakoknihy vydané libereckou knihovnou najdete v samostatné webové prezentaci na adrese www.znakokniha.cz

ZNAKOKNIHA