Výměna Opuscard

Vzhledem k probíhající výměně Opuscard upozorňujeme naše čtenáře, že jako průkaz do knihovny akceptujeme stávající Opuscard, novou Opuscard+, kartu PID, In kartu. Neakceptujeme platební kartu a aplikaci Idolka.