Vydali jsme novou znakoknihu

Na liberecké radnici jsme pokřtili básničkovou znakoknihu pro neslyšící děti. Tentokrát poprvé přináší výběr z poezie ve verších Jiřího Žáčka z knihy Jiří Žáček dětem. Nejkrásnější básničky a pohádky. 

Vydali jsme novou znakoknihu

V obřadní síni liberecké radnice jsme ve čtvrtek 7. prosince slavnostně představili naši již sedmou znakoknihu, kterou při této příležitosti pokřtil za město Liberec náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr, za Liberecký kraj Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a za knihovnu její ředitelka PhDr. Dana Petrýdesová. Uvedení nové znakoknihy se zúčastnil též realizační tým, ředitel a zástupkyně Základní školy a Mateřské školy logopedické v Liberci a neslyšící děti a zástupci z České unie neslyšících a Tichého světa.

Myšlenka na vydávání znakoknih vznikla v roce 2017. Stála za ní snaha knihovny rozšířit nabídku služeb pro skupinu zdravotně znevýhodněných dětí. Projekt se pokouší unikátním způsobem zpřístupnit vybrané texty českých autorů v digitální podobě s tlumočením do českého znakového jazyka (vedle tištěného slova je figurant, který znakuje) sluchově handicapovaným dětem, mládeži a související cílové skupině, kterou tvoří jejich rodinní příslušníci, ať už slyšící rodiče, nebo slyšící děti. 

V letošním roce byla poprvé pro znakoknihu zpracována básnická tvorba, konkrétně výběr poezie z knihy Jiří Žáček dětem. Nejkrásnější básničky a pohádky.  K původnímu ověřenému zpracovatelskému týmu se nově připojily odbornice z organizace KukátkOO, které přispěly svými bohatými zkušenostmi s překlady uměleckých textů. Toto sladění lidí, jejichž cílem je zprostředkování současné literatury čtenářům se sluchovým postižením, vyvrcholilo křtem první „básničkové znakoknihy“, premiérově doplněné i o zvukovou stopu.

Všechny vydané znakoknihy jsou veřejně dostupné na webovém portále www.znakokniha.cz. Neslyšící a další zájemci si zde postupně mohli, prostřednictvím znakového jazyka, nejprve přečíst knihu Lucie Seifertové Český ráj a jeho tajemství. Pro zpracování druhé znakoknihy jsme o rok později vybrali knihu Pavla Čecha O zahradě.

Od roku 2019 byly po poradě se ZŠ a MŠ logopedickou Liberec postupně zpracovány čtyři díly knihy Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové Staré pověsti české a moravské. Tuto kolekci tedy v letošním roce doplnila první poetická znakokniha zpracovaná z výběru texů Jiřího Žáčka Jiří Žáček dětem. Nejkrásnější básničky a pohádky. 

ZNAKOKNIHY

Projekt od začátku finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a statutární město Liberec. V loňském roce se mezi sponzory projektu zařadila i Nadace Preciosa. Našim partnerům děkujeme!