Kniha roku Libereckého kraje

Liberecký kraj vyhlásil již sedmý ročník tradiční soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Již nyní je možné přihlašovat literární díla. Celkem jich za všechny minulé ročníky soutěží prošlo 156.

Soutěž Kniha roku Libereckého kraje vyhlášena

Liberecký kraj vyhlásil další kolo literární soutěže o Knihu roku LK. Soutěže se mohou zúčastnit autoři, jejichž kniha vyšla v roce 2023 a obsahově se významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčí části, tradic, příběhů, historie, výrobky apod. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024.

O vítězných knihách rozhoduje sedmičlenná odborná porota, která hodnotí přihlášené knihy podle obsahu, kvality grafického zpracování, kvality tisku a vazby. Pomocnými kritérii bude dostupnost na trhu a výše nákladu. Členy poroty jsou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.

Všechny knihy, které se účastní soutěže, jsou následně k dispozici v půjčovnách knihovny. Ve Studijní knihovně je navíc od loňska připravena výstavka těch nejzajímavějších oceněných a nominovaných publikací, které si můžete na místě prohlédnout. Podrobnosti o knihách ze soutěže ve fondu knihovny najdete na webu knihovny v sekci Kniha roku LK

Veškeré podrobnosti k soutěži jsou dostupné na webových stránkách kraje Kniha roku (kraj-lbc.cz)

Formulář elektronické přihlášky najdete zde:                 Přihláška