Děti čtou nevidomým dětem

Projekt pro školní rok 2021/2022

 • Nejnovějším přírůstkem jsou Strašibraši Miloše Kratochvíla. Slavnostní křest proběhl 6. 4. 2022 na liberecké radnici.

Anotace knihy

11strasibrasii (jpg)Baf a Bubu sice chodí jako všechna ostatní strašidla do strašidlácké školy, jenomže je strašení vůbec nebaví a moc jim ani nejde. Jsou tak nešikovní, že musí uprchnout před hněvem hlavního strašmistra a tak se dostanou do zapadlého městečka Kamsehraby. Svými pokusy o strašení tu ale vyvolají doslova kolotoč nehod a problémů, že mají co dělat, aby se z té šlamastyky vůbec dostali.  

 

 

O projektu

Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky. Tedy pro ty děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih je seznamujeme se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy totiž nahrávají děti ze základních a středních škol.

Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi. Věříme, že neméně podstatné je zjištění dětí, že něco tak samozřejmého, jako je čtení, které je mnohdy ani nebaví, je pro jinou skupinu dětí zcela nedostupnou záležitostí.

Podmínky účasti na projektu

Děti nejprve přečtou námi vybranou knihu a pedagog následně vybere žáky, kteří dovedou hlasitě číst i s pochopením textu. Tito žáci pak své schopnosti předvedou na konkurzu, kde jejich projev posoudí režisér nahrávky. Ten rozhodne o konečném výběru čtenářů, kteří se v nahrávacím studiu zúčastní nahrávání.

Nahrávání probíhá pod vedením profesionálního režiséranahrávacím studiu knihovny. Hotová zvuková kniha je vždy slavnostně pokřtěna v obřadní síni liberecké radnice za účasti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli, i dětí, kterým je audiokniha určena, tedy nevidomých dětí.

Zvukové knihy

Zvukové knihy nahrané na CD nosičích jsou bezplatně poskytnuty všem speciálním školám pro nevidomé a zrakově postižené děti po celé České republice, Knihovně a tiskárně K. J. Macana a všem zvukovým knihovnám v ČR, Sdružení organizace nevidomých a slabozrakých v Liberci, dalším ústavům a organizacím pro slabozraké a nevidomé spoluobčany a organizacím, které se věnují handicapovaným dětem a o nahrávku projeví zájem – např. nemocničním oddělením, občanským sdružením, ústavům či jiným speciálním školám.

Nahrané zvukové knihy

Po rozkliknutí zjistíte dostupnost dané zvukové knihy v naší knihovně.

Začarovaná třídaO kočce JuliiPět minut před večeříNesedejte na ježkaPraprázdninyÚnos domůStaré pověsti české a moravskéSísa KyseláPříběhy českých knížat a králůŠkolník Kulda je jedničkaMatyldaSoví zpěvDračí polévkaUzly a pomerančePohoršovnaSpící městoÚtěk Kryšpína N.Dům doktora Fišera

Ukázka z knihy Dračí polévka

Projekt podpořili

 • Nadace Syner
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Nadace pro obnovu a rozvoj
 • Nadační fond Českého rozhlasu
 • Vydavatelství Euromedia group, a.s.
 • Nadační fond Lasvit
 • Statutární město Liberec
 • Pan Jindřich Prokopec
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • Nadační fond Tesco

Kontakt

V případě zájmu o další informace nebo o zvukové knihy nás kontaktujte e-mailem: vojackova@kvkli.cz