Učíme se příběhem

Projekt Učíme se příběhem

  • Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhal od srpna 2018 pod hlavičkou Nové školy, o.p.s.
  • Do projektu byla zapojena knihovnice Radka Vojáčková, která úzce spolupracovala se Základní školou Švermova v Liberci na vytváření modelu výuky literatury. V knihovně jsou realizovány čtenářské lekce, které následně doplňují dílny čtení na dané naratologické téma.

O projektu

  • Cílem projektu je vytvoření modelu výuky literatury jako předmětu zaměřeného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Je zaměřen na 5. – 9. ročník základní školy. Rámcem je naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře.
  • Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vzniká cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou poté nabídnuty ke všeobecnému užití.

Financování projektu

  • Projekt byl financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
  • Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021