POČÍTAČOVÉ KURZY 

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně kurzů, napište krajské metodičce PhDr. Michaele Staňkové - stankova@kvkli.cz.

Pro počítačové kurzy pro knihovníky byla založena neformální skupina na Facebooku,kterou můžete najít zde. Na stránce skupiny se budou uveřejňovat různé zajímavé tipy a informace ke školením.

Kurzy 2019

Počítačové kurzy a semináře jsou pořádány s finanční podporou Ministerstva kultury v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Kurzy jsou v souladu s podmínkami programu VISK 2 určeny pouze pro pracovníky knihoven!

Seznam kurzů, o které bylo zažádáno pro rok 2019

Termín Téma

Pozvánka

Info o akci  přihláška

Seznam účastníků*

   

 

   

Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Odborné vzdělávání 2018

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj