VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY

Kompletní nabídka

 

Všechny nabízené programy poskytujeme bezplatně. Objednávejte se přímo u lektorů - kontakty najdete u jednotlivých programů.

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU A JEJÍMI SLUŽBAMI

Základní exkurze určená třídám ze všech středních a vysokých škol v Libereckém kraji. Exkurzi si mohou objednat i další skupiny z řad odborné nebo laické veřejnosti či další zájemci. 

V průběhu exkurze se seznámíte s knihovnou, její historií a nabídkou služeb, obsah lze přizpůsobit vašim potřebám.

Studenti se dozvědí:

 • základní fakta o historii knihovny a její budovy,
 • co se skrývá v "podpalubí" knihovny,
 • jaké služby knihovna nabízí a jak jich využívat,
 • jak se stát čtenářem knihovny,
 • vše podstatné o Informační službě, Všeobecné knihovně, Studijní a Hudební knihovně a o Knihovně pro děti a mládež

Délka: 60 min.

Konat se může každé úterý dopoledne se začátkem dle domluvy (8.00, 9.00, 10.00 nebo 11.00), případně ve středu nebo ve čtvrtek od 8 hod.

Objednávky: Mgr. David Vánský, is@kvkli.cz nebo tel. 482 412 133

Exkurze pro mateřské a základní školy vyřizuje Knihovna pro děti a mládež, tel. 482 412 160, e-mail: detske@kvkli.cz

 

NAJDU, CO HLEDÁM?! 

Praktický workshop zaměřený na poučené využívání služeb knihovny a práci s informacemi.

Určen třídám maturitních oborů ze všech středních škol v Libereckém kraji (doporučeno pro 3. a 4. ročníky)

Studenti se naučí:

 • vyhledávat knihy v elektronickém katalogu a fyzicky v půjčovnách
 • elektronicky spravovat svoje výpůjčky, rezervovat si knihy a podávat žádanky do skladu
 • základní dovednosti v oblasti práce s citacemi
 • vyhledat si knihy k danému tématu a využít je k jeho zpracování

Délka: 120 min.

Konat se může každé úterý dopoledne se začátkem dle dohody v 8.00-10.00 hodin

Objednávky: Mgr. David Vánský,  is@kvkli.cz nebo tel. 482 412 133

 

VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O CITOVÁNÍ (ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT)

Praktický workshop zaměřený na správné používání a vytváření citací. 
 
Studenti se naučí:
 • samostatně vytvořit citaci,
 • poznat podle citace, o který druh dokumentu se jedná,
 • umístit citaci do textu,
 • orientovat se v odborné publikaci,
 • chápat výhody a nevýhody citačních manažerů,
 • vytvořit krátký soupis dokumentů a další dovednosti

Délka: 90 min.

Konat se může každou středu nebo čtvrtek dopoledne se začátkem dle domluvy (8.00-10.00 hod.).

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

WIKIPEDIE? ANO!! ALE...

Skutečné wikipedisty z Vašich studentů za hodinu a čtvrt neuděláme. Ale dozvědí se o Wikipedii leccos, co o ní nejspíš zatím nevědí, naučí se používat ji ke studiu, práci či sebevzdělávání a udělají první krok k tomu, aby se mohli postupně stát jejími spolutvůrci – pokud budou chtít.

WORKSHOP JE MOMENTÁLNĚ STAŽEN Z NABÍDKY

Obsah:

 • Čím se liší od běžných encyklopedií?
 • Na jakých principech a jak funguje?
 • K čemu by se rozhodně neměla používat, a k čemu je naopak velmi vhodná?
 • Jak s ní smysluplně, efektivně a ohleduplně pracovat?
 • Jak se podílet na jejím vytváření?

Délka: 75 min.

 

ZPRACUJTE SI U NÁS VAŠE TÉMA

Praktický workshop zaměřený na práci s informačními zdroji potřebnými ke zpracování Vašeho vlastního odborného textu.

Pošlete vlastní témata a my studentům pomůžeme s přípravou informačních zdrojů.

Obsah:

 • Ukážeme vám, jak najít vhodné informační zdroje na zadané téma.
 • Studenti s naší asistencí sami vyhledají informační zdroje a připraví si podklady pro zpracování odborného textu.
 • Připomeneme několik zásad z oblasti citační etiky.

Témata zašlete nejpozději 2 týdny předem.

Délka: 120 min.

Konat se může vždy dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

CO (NE)NAJDE GOOGLE

Praktický workshop zaměřený zejména na práci s elektronickými informačními zdroji. Ukážeme Vám, proč je výhodné požívat ověřené licencované informační zdroje a jaká úskalí přinášejí volné zdroje na internetu – v nabídce od ledna 2019.

Studenti se dozvědí:

 • jak správně vyhledávat, resp. rešeršní strategie,
 • jaké elektronické zdroje nabízí knihovna a možnosti jejich využití,
 • které vhodné volné zdroje na internetu lze využít,
 • jak se liší výsledky z placených a volných informačních zdrojů.

Délka: 90 min.

Konat se může vždy dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl (fogl@kvkli.cz) nebo tel. 482 412 150

 

NĚMEČTÍ PŘEDVÁLEČNÍ AUTOŘI Z LIBERECKA (OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO ROKU 1945)

Interaktivní přednášky o regionální literatuře z Liberecka, Frýdlantska, Jablonecka, Semilska a Českolipska.

Přednáška 1 - Autoři z Liberecka

Přednáška 2 - Autoři z Jablonecka a Semilska

Přednáška 3 - Autoři z Českolipska

Obsah:

 • seznámení s naprosto neznámou literární historií Liberecka,
 • Liberec v tvorbě německých rodáků, pokus o srovnání s pohledem autorů českých, jejich vztahy,
 • stopy autorů v Liberci a památky na ně dochované i nedochované, ulice po nich pojmenované, aniž o tom tušíme,
 • liberecký dialekt a další nářečí na Liberecku,
 • významní autoři z Jizerských hor a podhůří v okolí Jablonce n. N., Semil a Frýdlantska,
 • Českolipsko jako kraj bohatý na literární tvorbu,
 • ukázky tvorby v češtině.

Délka: každá přednáška 60 min., příp. dle domluvy

Přednáší: Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Františka Dudková Párysová

Konat se může vždy ve středu dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: sekyra@kvkli.cz nebo tel. 482 412 140

 

LIBERECKO V ČESKÉ KRÁSNÉ LITERATUŘE 19. STOLETÍ

Interaktivní přednáška o autorech a jejich dílech, které představují liberecký region. 

Přednáška 1 - 1. polovina 19. století (národní obrození, preromantismus, romantismus)

Přednáška 2 - 2. polovina 19. století (mezi romantismem a realismem, realismus, Májovci ad.)

Obsah:

 • Jak se psalo o konkrétních místech Liberecka v  počátcích Národního obrození, v preromantismu, romantismu, realismu a v literatuře Májovců ad.?
 • Jak vznikala literatura krkonošská a jak tvorbu významných i méně známých autorů ovlivnil Český ráj a Českolipsko?
 • Jaké stopy českých spisovatelů nalezneme v krajině Liberecka a severních Čech obecně?

Délka: každá přednáška 60 min., příp. dle domluvy

Přednáší: Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Františka Dudková Párysová

Konat se může vždy ve středu dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: sekyra@kvkli.cz nebo tel. 482 412 140

 

DĚJINY KNIHY

Hodinová přednáška s prezentací, ve které se studenti dozvědí základní údaje o vývoji knižní kultury od starověku do 19. století. Přednáška je doplněna ukázkami starých tisků z fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci – v nabídce od ledna 2018.

Délka: 60 min.

Přednáší: Václav Kříček

Konat se může vždy ve čtvrtek nebo v pátek dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: kricek@kvkli.cz  nebo tel. 482 412 135

 

LIBERECKÝ REGION VE II. ČESKOSLOVENSKÉM ZAHRANIČNÍM ODBOJI

Přednáška s prezentací o jednotlivých částech československého zahraničního odboje v čase druhé světové války a účasti regionálních osobností v něm. Dle domluvy lze zaměřit pouze na jednu část odboje s podrobnějším výkladem.

Obsah:

 • seznámení se s útěkovými trasami z Protektorátu Čechy a Morava,
 • vznik prvních jednotek v Polsku pod velením Ludvíka Svobody,
 • přiblížení činnosti československé armády ve Francii, Velké Británii, Sovětském svazu a na Středním východě,
 • účast žen v boji za osvobození Československa,
 • představení válečného působení vybraných regionálních osobností a jejich poválečného života,
 • uvedení stěžejní literatury k tématu a ukázka válečných předmětů některých osobností.

Délka: 60–90 min. (dle domluvy)

Přednáší: Bc. Jan Hnělička

Konat se může vždy v pondělí, úterý nebo ve středu dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: hnelicka@kvkli.cz nebo tel. 482 412 135

 

WORKSHOP ZNAKOVÉHO JAZYKA ANEB PROČ JE DOBRÉ UMĚT MLUVIT RUKAMA

Praktický jazykový workshop.

Obsah:

 • Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením.
 • K čemu je dobrý znakový jazyk?
 • Domněnky a polopravdy o světě Neslyšících.
 • Naučte se znakový jazyk, bude se vám hodit.

Délka: 45-60 minut

Konat se může vždy ve středu dopoledne se začátkem v 8.30 hod.

Objednávky: brzobohata@kvkli.cz nebo tel. 482 412 165

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj