Pedagogické minimum pro knihovníky 1. část

Kurz
Plakát Pedagogické minimum pro knihovníky 1. část

Pedagogické minimum pro knihovníky 1. část

Přímo bude navazovat kurz Pedagogické minimum pro knihovníky 2. část, předpokládá se absolvování obou částí kurzu.

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pondělí 8. listopadu až středa 10. listopadu 2021 v 9 hodin

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

 Obsah kurzu:

  • Den 1. – Strategie 2030+, Memorandum o spolupráci MK a MŠMT,  spolupráce knihoven a škol, učící knihovník, témata a přístupy v informačním vzdělávání s akcentem na kompetence a gramotnosti
  • Den 2. – Informační, mediální a čtenářská gramotnost ve vzdělávacích aktivitách knihovny: modely, strategie, implementace v RVP, ŠVP a  vzdělávacím obsahu
  • Den 3. – Jak vést lekce: aktivní učení, výchovně vzdělávací cíle, role otázky ve výuce, aktivizační metody výuky, průřezová a mezipředmětová témata v lekcích apod.

Přihláška (přihlašování je pro obě části pouze jedno, stačí se přihlásit jednou):

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, malá zasedací místnost ve 2. patře a malý sál ve 4. patře 

Organizační pokyny:

  • Délka: 3x5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 20
  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 8. listopad - 10. listopad
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Pedagogické minimum pro knihovníky 1. část