Pedagogické minimum pro knihovníky 2. část

Kurz
Plakát Pedagogické minimum pro knihovníky 2. část

Pedagogické minimum pro knihovníky 2. část

Přímo navazuje na kurz Pedagogické minimum pro knihovníky 1. část, předpokládá se absolvování obou částí kurzu.

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pondělí 29. listopadu až úterý 30. listopadu 2021 v 9 hodin

Lektorka: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

 Obsah kurzu:

  • Den 4. – reflexe a sebereflexe učícího knihovníka, psychodidaktika v práci učícího knihovníka, různé cílové skupiny v informačním vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami v informačním vzdělávání
  • Den 5. –  Hodnocení a evaluační přístupy k obsahu informačního vzdělávání: evaluační nástroje, jejich význam, struktura a využívání v informačním vzdělávání; informační zdroje pro rozvoj kompetencí učícího knihovníka a pro potřeby informačního vzdělávání

Přihláška (přihlašování je pro obě části pouze jedno, stačí se přihlásit jednou):

Místo konání kurzu: 

  • online v programu Zoom (účastníci obdrží den předem přihlašovací údaje)

Organizační pokyny:

  • Délka: 2x5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 20
  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 29. listopad - 30. listopad
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Pedagogické minimum pro knihovníky 2. část