Metody práce s knihou ve výuce – 1. stupeň

Kurz
Plakát Metody práce s knihou ve výuce – 1. stupeň
Pořádá: KVK v Liberci
Lektorka: Radka Vojáčková

Seminář pro pedagogy s akreditací MŠMT, účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. 

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogové v družinách nebo pedagogičtí pracovníci - vedoucí školních čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, seznámí se se současnou dětskou literaturou, osvojí si základní metody prohlubování čtenářské gramotnosti dětí. 

přihlášky na: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161

Více o vzdělávacím programu

Malá konferenční místnost, 2. patro.

Kdy: 6. prosinec
V kolik hodin: 09:00
Vstupné: 600 Kč (8 výukových hodin)