Akreditované vzdělávání pedagogů

Aktuální nabídka vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

1. Metody práce s knihou ve výuce - 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogové v družinách nebo pedagogičtí pracovníci - vedoucí školních čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, seznámí se se současnou dětskou literaturou, osvojí si základní metody prohlubování čtenářské gramotnosti dětí. 

 • Čtenářství – úvod do problematiky
 • Čtenářsky podnětné prostředí - třídní a školní knihovny, čtenářské koutky 
 • Základní formy práce s knihou – vymezení pojmů čtenářská dílna a čtenářská lekce
 • Praktické ukázky různých forem práce:
  • dílna čtení v praxi – praktická ukázka dvou dílen čtení. Účastníci si vyzkouší dvě různé dílny čtení a získají náměty pro další dílny čtení
  • čtenářská lekce v praxi – praktická ukázka dvou čtenářských lekcí vhodných jak pro začínající čtenáře (1. – 2. třída), tak pro děti již rozečtené (3. – 4. třída). V rámci lekcí si účastníci osvojí metody, jež je možné při tvorbě lekcí používat 
  • cílený rozvoj čtenářství  – využití a propojení čtenářských lekcí a dílen čtení ve výuce, využití minilekce, jak naplánovat dílnu do výuky a celoročního výukového plánu 
  • novinky ve světě dětské literatury – aktivity, jež vedou k seznámení s novými tituly

2. Metody práce s knihou ve výuce - 2. stupeň ZŠ a SŠ

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogičtí pracovníci – vedoucí čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, přičemž budou mít příležitost seznámit se se současnou dětskou a Young Adult literaturou. Osvojí si základní metody, jež vedou k prohloubení čtenářské gramotnosti žáků a studentů a současně je zábavným způsobem seznamují se základními díly světové literatury.

 • Čtenářství – úvod do problematiky
 • Čtenářsky podnětné prostředí  - třídní a školní knihovny, čtenářské koutky
 • Základní formy práce s knihou – vymezení pojmů čtenářská dílna a čtenářská lekce - principy, pravidla
 • Praktické ukázky různých forem práce:
  • dílna čtení v praxi – praktická ukázka dvou dílen čtení. Účastníci si vyzkouší dvě různé dílny čtení a získají náměty pro další dílny čtení.
  • čtenářská lekce v praxi – praktická ukázka dvou čtenářských lekcí, které pracují s texty z významných děl světové literatury. V rámci lekcí si účastníci osvojí metody, jež je možné při tvorbě lekcí používat 
  • cílený rozvoj čtenářství  – využití a propojení čtenářských lekcí a dílen čtení ve výuce, jak naplánovat dílnu do výuky a celoročního výukového plánu 
  • novinky ve světě dětské literatury – aktivity, jež vedou k seznámení s novými tituly

Další informace

Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektorka: Radka Vojáčková, lektora kurzů vedoucích k prohloubení čtenářské gramotnosti, vedoucí čtenářských klubů na základních školách, vedoucí Centra kolegiální podpory pro oblast čtenářství při ZŠ u Soudu, spolupracovnice Nové školy o.p.s.

Hodinová dotace: 8 hodin

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 600 Kč za osobu

Platba: 

 • hotově před zahájením kurzu
 • na vyžádání vystavíme fakturu

Aktuálně vypsané termíny

Název kurzu: Metody práce s knihou ve výuce - 1. stupeň ZŠ - termín: 16. 2. 2023

Název kurzu: Metody práce s knihou ve výuce - 2. stupeň ZŠ a SŠ - termín: 10. 2. 2023

 • maximální počet účastníků: 15
 • registrujte se e-mailem: vojackova@kvkli.cz nebo telefonicky: 482 412 161 (přihlášení účastníci následně obdrží podrobné informace)
 • místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1

Kontakt

V případě dotazů se obracejte na paní Radku Vojáčkovou

e-mail: vojackova@kvkli.cz, tel: 482 412 161 nebo 482 412 162