Akreditované vzdělávání pedagogů

Aktuální nabídka vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

1. Metody práce s knihou ve výuce - 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogové v družinách nebo pedagogičtí pracovníci - vedoucí školních čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, seznámí se se současnou dětskou literaturou, osvojí si základní metody prohlubování čtenářské gramotnosti dětí. 

 • Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů – 20 minut
 • Čtenářsky podnětné prostředí (třídní knihovny, školní knihovny, čtenářské koutky) – 25 min.
 • Základní formy práce s knihou – vymezení pojmů (čtenářská dílna a čtenářská lekce),   základní principy, pravidla a metody - 45 minut
 • Praktické ukázky různých forem práce:
  • dílna čtení v praxi – praktická ukázka dvou dílen čtení. Účastníci si vyzkouší dvě různé dílny čtení včetně úvodní minilekce a závěrečné reflexe, získají náměty pro další dílny (úkoly do dílen) - 90 minut
  • čtenářská lekce v praxi – praktická ukázka dvou čtenářských lekcí vhodných jak pro začínající čtenáře (1. – 2. třída), tak pro děti již rozečtené (3. – 4. třída). V rámci lekcí si účastníci osvojí metody, jež je možné při tvorbě lekcí používat (metody RWCT a další aktivity) – 90 minut
  • cílený rozvoj čtenářství  – využití a propojení čtenářských lekcí a dílen čtení ve výuce, využití minilekce, jak postavit minilekci, která navazuje na úkol v dílně čtení, jak naplánovat dílnu do výuky a celoročního výukového plánu -   45 minut
  • novinky ve světě dětské literatury – aktivity, jež vedou k seznámení s novými tituly

2. Metody práce s knihou ve výuce - 2. stupeň ZŠ a SŠ

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogičtí pracovníci – vedoucí čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, přičemž budou mít příležitost seznámit se se současnou dětskou a Young Adult literaturou. Osvojí si základní metody, jež vedou k prohloubení čtenářské gramotnosti žáků a studentů a současně je zábavným způsobem seznamují se základními díly světové literatury.

 • Čtenářství – vyjasnění pojmů, cílů a principů – 20 minut
 • Čtenářsky podnětné prostředí (třídní knihovny, školní knihovny, čtenářské koutky) - 25 min.
 • Základní formy práce s knihou – vymezení pojmů (čtenářská dílna a čtenářská lekce),   základní principy, pravidla a metody - 45 minut
 • Praktické ukázky různých forem práce:
  • dílna čtení v praxi – praktická ukázka dvou dílen čtení. Účastníci si vyzkouší dvě různé dílny čtení včetně úvodní minilekce a závěrečné reflexe, získají náměty pro další dílny (úkoly do dílen) - 90 minut
  • čtenářská lekce v praxi – praktická ukázka dvou čtenářských lekcí, které pracují s  texty z významných děl světové literatury. V rámci lekcí si účastníci osvojí metody, jež je možné při tvorbě lekcí používat (metody RWCT a další aktivity) – 90 minut
  • cílený rozvoj čtenářství  – využití a propojení čtenářských lekcí a dílen čtení ve výuce, využití minilekce, jak postavit minilekci, která navazuje na úkol v dílně čtení, jak naplánovat dílnu do výuky a celoročního výukového plánu -   45 minut
  • novinky ve světě dětské literatury – aktivity, jež vedou k seznámení s novými tituly

Další informace

Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Lektorka: Radka Vojáčková, vojackova@kvkli.cz 

Hodinová dotace: 8 hodin

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 600 Kč za osobu

Termíny v roce 2021: aktuálně nejsou vypsané žádné termíny

Kontakt

V případě dotazů se obracejte na PhDr. Danu Petrýdesovou, petrydesova@kvkli.cz