Rozvoj manažerských a digitálních kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru

Loga spojena_2023 2 (jpg)

Výzva č. 0312/2023 – Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru v rámci Národního plánu obnovy

Projekt Rozvoj manažerských a digitálních kompetencí pracovníků kulturního a kreativního prostoru. Registrační číslo projektu: 0312000014

Cílem projektu je realizace vzdělávacího cyklu pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru v Libereckém kraji. Účelem a přínosem je vytvoření rovných a stabilnějších podmínek pro rozvoj oboru v Libereckém kraji a zároveň posílení jeho konkurenceschopnosti.

V období od 1. září do 31. prosince 2023 připravujeme celkem 5 vzdělávacích aktivit. Všechny proběhnou v prezenční formě v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Cílovou skupinou jsou manažeři a pracovníci, kteří mají potenciál se profesně rozvíjet a postupovat v rámci organizační struktury.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Kontakty:


Připravované akce

1. Novela Zákoníku práce

Znalost Zákoníku práce je pro jakéhokoliv manažera nezbytnou součástí jeho pracovních povinností. Seminář účastníky provede nejdůležitějšími změnami, které připravovaná novela ZP v roce 2024 přinese. V závěru bude prostor pro dotazy a diskuzi. 

Lektor: JUDr. Miloš Hejmala

JUDr. Miloš Hejmala se zaměřuje na individuální i kolektivní pracovní právo a má za sebou 40 let specializované praxe. Věnuje se lektorské činnosti v oboru pracovního práva, dále zabezpečení tzv. "manažerské přípravy" v oboru pracovního práva pro firemní management na všech stupních řízení.


 • Kdy: ve středu 27. září 2023 od 8:30 do 17:30 hod.
 • Kde: ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro), Rumjancevova 1362/1, Liberec 1

Přihláška:  https://bit.ly/npo-2023-zakonik-prace 

Přihlášení účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Bez účastnického poplatku. Občerstvení bude zajištěno.


2. Komunikace s médii

Kurz se zabývá vztahy mezi zástupci organizace a médii, popisuje média jako jeden z prostředků komunikace, vysvětluje, k čemu a proč média potřebujeme, jak s nimi jednat. Účastníci se naučí, jak zvládnout vystoupení před kamerou, rozhovor v rozhlase, umět připravit tiskovou zprávu. Část programu je zaměřena na kultivovaný projev včetně správného používání češtiny.

Lektorka: Petra Hybnerová

Více jak 13 let pracovala jako manažerka kvality a tisková mluvčí nemocnice v Jablonci nad Nisou. V rámci těchto pracovních pozic se podílela na interní komunikaci se zaměstnanci organizace a aktivitách pro veřejnost. Před tímto obdobím působila šest let v kanceláři starosty města na pozici redaktorky městského zpravodaje. Dlouholeté zkušenosti má s dramatickou a hlasovou výchovou, kdy pracovala jako pedagog v základní umělecké škole, na střední i vysoké pedagogické škole a vedla v tomto oboru kurzy pro dospělé.


 • Kdy: v úterý 3. října 2023 od 8.30 do 17.30 hod.
 • Kde: v malé konferenční místnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro), Rumjancevova 1362/1, Liberec 1

Kapacita kurzu: 10 účastníků

Přihláška: Kapacita kurzu byla již naplněna

Přihlášení účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bez účastnického poplatku. Občerstvení bude zajištěno.


Dále připravujeme:

3. Prezentační umění aneb správně zabalený obsah I. a II.

Anotace: Účastníci dvoudenního kurzu získají základní dovednosti a tipy pro kvalitní vlastní prezentaci. Naučí se prezentaci pojmout moderně, součástí budou videoukázky a příklady dobré praxe nebo praktickým tréninkem se zpětnou vazbou.

9. a 13. 11. 2023

 • Počet účastníků: 10
 • Délka: 2 dny, 16 hodin
 • Lektor: Tomáš Drahoňovský

4.  Spolupráce skrze digitální technologie: nástroje pro komunikaci, kooperaci a koordinaci

Anotace: Kurz účastníkům představí možnosti spolupráce mezi instituce ve virtuálním prostředí v kombinaci s prostředím fyzickým, využití různých platforem, specifika spolupráce a komunikace fyzických a virtuálních týmů.

15. 11. 2023

 • Počet účastníků: 20
 • Délka: 1 den, 6 hodin
 • Garantuje RNDr. Michal Černý, Ph.D.

5. Diplomatická asertivita

Anotace: Cílem kurzu je připravit účastníky na schopnost účinně pracovat s emocemi svými, i druhých lidí, ovládat emoční sebeobranu nebo umět asertivně zvládnout emočně vypjaté situace. Pracovníci institucí nabízejících veřejné služby se setkávají s velkým množstvím lidí a v mnoha případech mohou získané kompetence využít.

23. 11. 2023

 • Počet účastníků: 20
 • Délka: 1 den, 8 hodin
 • Lektorka: Dobroslava Stránská