Jak zaplatit

Veškeré platby lze uhradit:

  • Osobně u pultu Informační služby (hlavní budova) nebo na jakékoliv pobočce.
  • Převodem na účet knihovny: 38231461/0100, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, rok narození. U takové platby počítejte s dobou vyřízení 2 až 3 dny.
  • Online – po přihlášení do čtenářského konta klikněte na položku ,,vložit částku“ a peníze můžete vložit na konto. Z konta se automaticky odečítají dlužné částky za pozdní návraty, rezervace a žádanky z volného výběru. Jestliže mají být peníze z finančního konta použity k zaplacení ročního poplatku, kontaktujte Informační službu osobně či telefonicky 482 412 133.   

 

V případě dotazů k platbám se můžete obracet na pracovníky Informační služby (tel. 482 412 133, e-mail: is@kvkli.czvansky@kvkli.cz – vedoucí Informační služby) nebo pracovníky na Vaší domovské pobočce