Metody práce s knihou ve výuce – 2. stupeň

Kurz
Plakát Metody práce s knihou ve výuce – 2. stupeň
Pořádá: KVK v Liberci
Lektorka: Radka Vojáčková

Vzdělávací program pro pedagogy 2. stupně a středních škol akreditovaný MŠMT. Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací programu.

Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Uvedené metody využijí i pedagogičtí pracovníci – vedoucí čtenářských klubů. Účastníci si vyzkouší základní formy práce s knihou, přičemž budou mít příležitost seznámit se se současnou dětskou a Young Adult literaturou. Osvojí si základní metody, jež vedou k prohloubení čtenářské gramotnosti žáků a studentů a současně je zábavným způsobem seznamují se základními díly světové literatury.

přihlášky: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161

Více o vzdělávacím programu

Malá konferenční místnost, 2. patro.

Kdy: 15. prosinec
V kolik hodin: 09:00
Vstupné: 600 Kč (8 výukových hodin)