České země a habsburská monarchie 1848 - 1914

v přednášce budou zmíněny klíčové události v období 1848 až 1914

pondělí 30. 4. 2018, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jan Dušek

 

V přednášce budou nastíněny zásadní události nezdařené revoluce 1848, kdy byly českou politickou elitou v čele s F. Palackým formulovány liberální, státoprávní a kulturně-jazykové požadavky českého národa.

Následovat bude popis stěžejních okamžiků vývoje českého národa v kontextu transformace Habsburské říše v parlamentní monarchii a následně v konfederaci Rakousko-Uhersko až do vypuknutí Velké války.

Přes Bachův neoabsolutismus a jeho pád;  hospodářskou konjunkturu vrcholící průmyslové revoluce a rozmach české kultury; tragický střet u Sadové a jeho důsledky; až po období tzv. aktivní politiky a zformování českých politických stran na konci 19. století.   

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je podpořen Ministerstvem kultury ČR a Fondem vzdělávání SML.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj