Konference Současnost literatury pro děti a mládež

Vše o konferenci 2021 zde

Postup plánování odborné konference Současnost literatury pro děti a mládež 2021 v časové ose:

položky

 • sestavení realizačního týmu
 • termín
 • téma
 • rezervace sálů
 • odborný garant
 • speaker
 • sestavení seznamu přednášejících s ohledem na vyhlášené téma
 • přehled a seznam tuzemských a zahraničních kontaktů
 • přehled pracovišť a kontaktních adres
 • plánování obsazení 1.  a 2. dne konference dle obsahu příspěvku
 • plánování obsazení workshopů s ohledem na vyhlášené téma
 • seznam vhodných lektorů
 • plánování obsahu a průběhu workshopů
 • zajištění tlumočení německého příspěvku
 • plánování občerstvení
 • plánování zajištění technického zázemí (plátno, zvuk, PC, fotograf,)
 • průběžná tvorba webových stránek konference
 • plánování propagace
 • sestavení možností ubytování, stravování, místní dopravy
 • plánování spolupráce s TUL - účast studentů na konferenci
 • plánování oslovení odborné i široroké veřejnosti k účasti na konferenci
 • plánování vydání sborníku
 • plánování oslovení recenzetů
 • plánování rozpočtu konference
 • plánování realizace tiskovin (prezenční listiny, program) 
 • příprava přihlašovacích tabulek a přehledu přihlášených osob
 • příprava seznamu oslovených hostů (zástupci kraje, města, fakult, knihovny)
 • květinová výzdoba
 • příprava žádosti o propagační materiály (kraj, město)
 • příprava a rozdělení propagačních materiálů pro jednotlivé účastníky