Plánování aktivit vedoucích k intenzivnější spolupráci mezi česko-německými regiony

Název a předmět projektu

Krajská vědecká knihovna v Liberci připravuje projekt s podporou Česko-německého fondu budoucnosti s názvem: "Plánování aktivit vedoucích k intenzivnější spolupráci mezi česko-německými regiony"

Projekt bude obsahovat: plánování a zajišťování česko-německých akcí: analýza a příprava webu knihovny pro německy mluvící uživatele a jeho překlad do němčiny, literární vycházku českých a německých knihovníků, česko-německý seminář o zkušenostech a praxi knihoven v době koronaviru, konferenci Současnost literatury pro děti a mládež s německou účastí. 

Předpokládaný průběh projektu

Oslovení interních i externích pracovníků knihovny - sestavení pracovních týmů - výčet úkolů vyplývajících z přípravy jednotlivých akcí - stanovení termínů - plánování rozpočtu jednotlivých akcí - vytvoření databáze potenciálních účastníků jednotlivých akcí - kontrola připravenosti akcí - kooperace s německými partnery

Realizační tým

Přípravný tým interních i externích pracovníků,  tlumočník pro komunikaci s německými partnery,  koordinátor akce, překladatel pro webové stránky

Konkrétní výsledky projektu 

Kompletní příprava čtyř česko-německých akcí. 

Plánované termíny realizace

Příprava webu knihovny pro německy mluvící uživatele a jeho překlad do němčiny v průběhu měsíce dubna až června.

Plánování a příprava literární vycházky českých a německých knihovníků v průběhu měsíce dubna až června, realizace v červnu nebo v září.

Plánování a příprava česko-německého semináře o zkušenostech a praxi knihoven v době koronaviru v průběhu měsíce dubna až června, realizace se plánuje na 5. listopadu 2021.

Plánování a příprava odborné konference Současnost literatury pro děti a mládež s německou účastí v průběhu měsíce května až července.