Příprava cizojazyčné verze webu

Plánování příprav překladu webových stránek knihovny do německého jazyka

Postup plánování a příprav v časové ose:

 • sestaven seznam členů realizačního týmu projektu
 • definice pracovního zařazení a rozsah agendy pro jednotlivé členy týmu
 • naplánovány termíny pro plnění dílčích úkolů
 • plánování příprav rozpočtu projektu
 • první pracovní schůzka
  • sestaven přehled aktivit potřebných pro spuštění stránek pro německy mluvící uživatele
  • plánování revize a aktualizace obsahu stávajících cizojazyčných web stránek
  • plánování aktualizace a úpravy obsahu (ceník, otvírací doba, kontakty, služby čtenářům, zahraniční spolupráce, knižní fond, publikace knihovny, oddělení, elektronické zdroje/databáze)
  • plánování aktuálního překladu českého textu do němčiny
  • plánování rozvržení kategorií na web stránce (vytvoření struktury stránky)
  • plánování účetního zpracování projektu
 • druhá pracovní schůzka
  • kontrola postupu prací
  • plánování předání podkladů pro sepsání smluv a dohod 
  • projednána výše odměny za práci na projektu
  • plánování další části překladu českého textu do němčiny
  • plánování termínu pro práci korektorů
 • třetí pracovní schůzka
  • kontrola postupu dílčích úkolů
  • naplánována aktualizace výtahu z knihovního řádu, ceníku
  • naplánována spolupráce a konzultace s vedoucími jednotlivých oddělení knihovny
  • plánována první jazyková korektura německy mluvícím členem týmu
  • seznámení s požadavky na účetní zpracování dokladů projektu
 • čtvrtá pracovní schůzka
  • kontrola dílčích úkolů
  • plánování a návrhy grafické úpravy stránek (obrázky, loga, tabulky, ikony, mapy)
  • plánování spolupráce a konzultace s grafickým oddělením
  • plánování spolupráce a konzultace s pracovníkem IT
  • plánování další korektury zpracovaných stránek
  • plánování příprav na sepsání smluv a dohod
 • pátá pracovní schůzka
  • kontrola dílčích úkolů
  • plánování závěrečných jazykových korektur
  • plánování termínu přenesení finálního textu na web stránky
  • plánování termínů pro podpisy smluv a dohod
 • závěr projektu
  • ukončení a předání všech přípravných prací nezbytných pro spuštění cizojazyčných web stránek knihovny