Plánování a příprava literární vycházky českých a německých knihovníků

Literární putování Pěnčín a okolí, doktor Kittel

Pro literární vycházku českých a německých knihovníků jsme vybrali Kittelův dům v Pěnčíně a postavu zázračného doktora Eleazara Kittela, který je zván Faustem Jizerských hor. Chceme našim kolegům představit, kteří autoři (čeští i němečtí) se v dané oblasti narodili či působili. využijeme literární předlohy, zejména knihu E. Koudelkové  Doktor Kittel (Bor 2020). Na základě studia literatury vypracujeme základní osnovu vycházky, biografické medailonky autorů a provedeme výběr literárních textů vztahujících se k tématu zázračného doktora Kittela. Zpracujeme mapky navrhovaných tras. Termín vycházky je domluven na 17. září 2021, trasa bude upřesněna na základě definitivního textu vycházky.

Postup plánování a příprav v časové ose:

1. etapa příprav

 • sestavení realizačního týmu pro tvorbu programu lit. vycházky
 • oslovení německých a polských kolegů
 • plánování lokality a termínu
 • volba tématu
 • stanovení termínu vycházky – červen nebo září

2. etapa příprav

 • vytvoření mapy pro lokalitu literární vycházky
 • plánování množství autorů z české i německé strany
 • studium literatury ke kittelovské tematice
 • plánování základní osnovy vycházky
 • biografické medailonky autorů
 • výběr literárních textů, zpracování českých a německých autorů
 • konzultace s německými a polskými kolegy k termínu vycházky
 • termín vycházky pro jistotu odsunut na září
 • průběžné finanční zajištění realizátorů

3. etapa příprav

 • stanovení přesného termínu literární vycházky v září
 • plánování zaslání pozvánek ve třech jazycích
 • sestavení možností stravování, výběr stravování
 • komunikace s Kittelovým domem v Pěnčíně
 • komunikace s českým sekretariátem ERN v Liberci
 • plánování účasti tlumočníků
 • plánování finančního zajištění ze strany ERN
 • plánování přesné trasy vycházky s literárním programem
 • vytvoření zábavných kvízů pro účastníky
 • realizace literární vycházky v září
 • zpětná vazba od účastníků a fotodokumentace