Plánování a příprava česko-německého semináře

Česko-německý odborný seminář pro české a německé (a polské) knihovníky 

Plánování odborného semináře českých a německých (a polských) knihovníků:

Pro konání jednodenního odborného semináře jsme stanovili termín 5. listopadu 2021.

Místo konání: Hrádek nad Nisou, dům s názvem Brána Trojzemí. Součástí tohoto domu je nová knihovna, pro konání semináře je vhodný též multifunkční sál, stejně jako atrium, informační a výstavní centrum.

Téma semináře: Co knihovnám dala (a vzala) doba covidová? Zkušenosti z roku 2020…

Každé dva roky si knihovníci z Německa, Polska a Česka předávají své zkušenosti na konferenci EUREX, kde si navzájem sdělí novinky z oboru a vývoj knihoven v příhraničním regionu. Tentokrát bude téma trochu odlišné, nicméně jistě zajímavé. Semináře se zúčastní 10-15 knihovníků z každé země, pro řečníky a jejich příspěvky je vyčleněn časový prostor vždy cca 1,5 hodiny. Seminář bude podpořen Euroregionem Nisa.

Postup plánování a příprav v časové ose:

1. etapa příprav

 • sestavení realizačního týmu pro tvorbu programu semináře a jeho organizaci
 • plánování lokality a termínu
 • oslovení hostitele v Hrádku, domu Brány Trojzemí ohledně možnosti konání
 • oslovení německých a polských kolegů ohledně termínu
 • volba tématu
 • stanovení termínu – listopad

2. etapa příprav

 • plánování programu semináře včetně pozvání hostů
 • plánování zajištění semináře ze strany ERN (tlumočení a občerstvení)
 • plánování programu
 • plánování online setkání členů EUREX k plánu přednášek
 • konkretizace programu z české strany
 • plánování organizačního zajištění – visačky, propagační předměty,…
 • plánování evtl. kulturního programu semináře (prohlídka města atp.)
 • průběžné finanční zajištění realizátorů

3. etapa příprav

 • plán přípravy přednášek z české strany
 • plánování zaslání pozvánek ve třech jazycích
 • úzká komunikace s českým sekretariátem ERN v Liberci
 • zajištění účasti tlumočníků
 • realizace semináře
 • zpětná vazba od účastníků a fotodokumentace