Konference Současnost literatury pro děti a mládež

Vše o konferenci 2021 zde

18. ročník odborné konference Současnost literatury pro děti a mládež 2021 

Postup plánování a příprav v časové ose:

1. etapa přípravlogo_konference_2021 (jpg)

 • sestavení realizačního týmu
 • stanovení termínu
 • volba tématu
 • jmenování odborného garanta
 • jmenování speakera
 • plánování rezervace sálů
 • plánování průběžné tvorby webových stránek konference
 • zadání a tvorba loga konference
 • plánování návrhu plakátu konference a jeho tvorby
 • plánování propagace
 • plánování rozpočtu 
 • získání podkladů a plánování přípravy smluv
 • podpisy smluv

2. etapa příprav

 • sestavení seznamu přednášejících s ohledem na vyhlášené téma
 • sestavení předběžného programu konference se seznamem příspěvků
 • plánování spolupráce s německou stranou
 • přehled a seznam tuzemských a zahraničních kontaktů
 • přehled pracovišť a kontaktních adres
 • plánování obsazení 1. a 2. dne konference dle obsahu příspěvku
 • plánování obsazení workshopů s ohledem na vyhlášené téma
 • plánování komunikace s přednášejícími při tvorbě rozvrhu koference
 • plánování sestavení přesného časového rozvrhu konference
 • vytvoření seznamu vhodných lektorů
 • plánování obsahu a průběhu workshopů
 • zajištění tlumočení německého příspěvku

3. etapa příprav

 • plánování zajištění technického zázemí (plátno, zvuk, PC, fotograf)
 • sestavení možností ubytování, stravování, místní dopravy
 • plánování spolupráce s TUL - účast studentů na konferenci
 • plánování oslovení odborné i široké veřejnosti k účasti na konferenci
 • plánování spolupráce s krajským úřadem Libereckého kraje při tvorbě tiskové zprávy ke konferenci
 • plánování vydání sborníku
 • plánování oslovení recenzetů
 • plánování distribuce sborníku
 • plánování občerstvení
 • plánování květinové výzdoby

4. etapa příprav

 • plánování realizace tiskovin (prezenční listiny, program) 
 • plánování přípravy přihlašovacího formuláře a přehledu přihlášených osob
 • plánování komunikace s přihlášenými účastníky
 • příprava seznamu oslovených hostů (zástupci kraje, města, fakult, knihovny)
 • plánování technických příprav (stoly, židle, osvětlení, zvuk, promítání, tlumočení, zázemí pro občerstvení, úklid)
 • příprava žádosti o propagační materiály (kraj, město)
 • příprava a rozdělení propagačních materiálů pro jednotlivé účastníky
 • plánování vyplacení odměn za účast v projektu (data pro smlouvy a dohody)