Čtení digitální versus čtení tradiční

Čtení tradiční a čtení digitální - v jakém vztahu se nacházejí?

Prohrává kniha svůj boj s obrazovkou?

Pohled trojí optikou: perspektivou velkých statistických dat, uživatelského vztahu a samotného chování v jednom a druhém prostředí.

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.,  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Více informací o lektorovi:

https://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/106-travnicek-jiri

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek