Saint-Exupéry a/vs. Petr Sís: Pilot a Malý princ aneb Známý příběh z neznámé perspektivy

Workshop nabízí vhled do možností kreativního uchopení žánru obrázkové knihy a grafické novely. Soustředí se na vnímání textu všemi smysly, putuje od slov k obrazu a zpět. Vychází z poetiky obou autorů a doplňuje nadčasový příběh Malého prince o autorský i dobový kontext. Důležitý je princip intertextuality a vědění nejen o literatuře.

Mgr. Aneta Bučková, M.A., Universität Regensburg, DAMU

PhDr. Tamara Bučková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogicka fakulta, Katedra germanistiky, Labyrint věd(ění) na PedF UK