Učíme (se) společně. Spolupráce škol a knihoven jako cesta k profesnímu růstu institucí i jednotlivců

Nová škola, o. p. s., se již řadu let věnuje projektům rozvíjejícím čtenářskou gramotnost dětí různého věku. Jejich společným jmenovatelem a zároveň základním kamenem je spolupráce škol a knihoven, učitelů a knihovníků. V konferenčním příspěvku budou nejen představeny realizované projekty, ale také shrnuty zkušenosti ze spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, které krom přínosů a úskalí ukazují i možnosti do budoucna.

Mgr. Tereza Nakládalová, učitelka a metodička Čtenářského programu Nové školy o. p. s.