Českoslovenští legionáři v novém státě 1918–1920

Přednáška
Plakát Českoslovenští legionáři v novém státě 1918–1920
Pořádá: KVK v Liberci
Hosté: Mgr. Jan Hnělička a Václav Kříček

Přednášející představí okolnosti i průběh návratu československých legionářů z bojišť první světové války do nově vzniklého Československa a dále se zaměří na problematiku jejich začlenění se do mírové společnosti, která v prvních poválečných letech procházela dramatickými politickými i sociálními turbulencemi.

Vstupné dobrovolné

Velký sál, 2. patro

Kdy: 22. září
V kolik hodin: 17:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Českoslovenští legionáři v novém státě 1918–1920