Valdštejnové

Přednáška
Pořádá: Liberecká vlastivěda ve spolupráci s KVK v Liberci
Host: doc. PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Kdy: 29. říjen
V kolik hodin: 17:00
Vstupné: 20,- Kč