Základy práce s tabletem iPad

Kurz
Plakát Základy práce s tabletem iPad

Základy práce s tabletem iPad

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 22. října 2021 v 9 hodin

Lektorka: Eliška Červenková

Obsah kurzu:

  • ovládání a základy práce s tabletem iPad od firmy Apple
  • možnosti využití v knihovnách 

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

  • Délka: 5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 15
  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 22. říjen - 22. říjen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Základy práce s tabletem iPad