Záhadné pouto

Výstava
Plakát Záhadné pouto
Pořádá: Velvyslanectví Státu Izrael v ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

Výstava vznikla k výročí 30 let od znovuobnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael.

Vernisáž: 4. 4. 2022 od 17.00 h.

Popisuje ono záhadné a hluboké pouto, které je již po staletí mezi českým a židovským národem a mapuje historické milníky, které formovaly tento vztah. Tato první výstava svého druhu představuje symbolicky na 12 roll-upových panelech několik událostí od prvních zpráv židovského diplomata o Praze až po znovunavázání diplomatických vztahů po sametové revoluci v roce 1990. Přibližuje příběh ochrany židů králem Přemyslem Otakarem II., popisuje českého a izraelského Golema, odhaluje tajnou operaci DI a představuje mnoho dalších známých i méně známých událostí dějin.

Výstava vzniká propojením prací studentů a diplomacie. Kresby a grafické zpracování vytvořili studenti Fakulty designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod vedením výtvarnice a ilustrátorky Renáty Fučíkové. Námět a texty sestavil hebraista a diplomat Robert Řehák. Výstava vzniká za podpory a intence Velvyslanectví Státu Izrael.

Text výstavy je česko-anglický.

Jednotlivé panely obsahují následující témata: 1. Záhadné pouto – úvod, 2. Od nejstarších časů, 3. Český král Přemysl Otakar II. chrání židy, 4. Karel IV. a Jeruzalém, 5. Od Golema ke Golemovi, 6. Inspirace Theodora Herzla, 7. Franz Kafka a prolínání kultur, 8. T. G. Masaryk a jeho vztah k židům, 9. Holocaust – stát na správné straně, 10. Česká pomoc státu Izrael, 11. Období ticha, 12. Obnovení diplomatických vztahů.

Předsálí, 2. patro

Kdy: 4. duben - 28. duben
Kde: předsálí, 2. patro
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Záhadné pouto