Lidské stopy na hradě Děvín v průběhu věků

Beseda
Plakát Lidské stopy na hradě Děvín v průběhu věků
Pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec
Host: Denisa Honsejková

pořad v ráci cyklu Zahrádkářský potlach

Lidské stopy, a to nejen na Děvíně, byly ovlivňovány geologickými a klimatickými podmínkami, které určovaly ráz krajiny a náročnost obživy. Díky těmto specifickým podmínkám může na pozapomenuté zřícenině královského hradu dodnes vidět stopy po slavných rodech, kupeckých cestách, které vedly kolem, po těžbě železné rudy i památku na období vojenského prostoru Ralsko.

Stopy však nemusí být pouze fyzické a dobře viditelné, jsou to i odkazy předků, s nimiž se stále setkáváme v běžném životě.

Pořad je připraven ve spolupráci s Geoparkem Ralsko.

Kdy: 18. duben
V kolik hodin: 17:00
Kde: Vesec
Vstupné: zdarma