Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (EUREX)

Činnost:

Činnost pracovní skupiny „EUREX Knihovny“ v rámci Euroregionu Nisa – Nysa – Neisse v Libereckém kraji započala již před mnoha lety. Obsahově i finančně je tato činnost podporována prostřednictvím Euroregionu Nisa. Slouží k poznávání a předávání zkušeností mezi českými, polskými a německými sousedy v Euroregionu Nisa.

Členové skupiny:

Členy této skupiny na české straně jsou knihovny v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Turnově a v Liberci, na německé straně spolupracujeme s centrem vzdělávání Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft Löbau-Zittau mbH  a s knihovnou Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě/Zittau. Z polských knihoven je nejaktivnější Krkonošská knihovna v Jelení Hoře. Pracovní skupina se schází 3-4x do roka, vždy na jiné straně hranice.

Společné akce:

K nejvýznamnějším společným akcím patří nepochybně dvoudenní česko-polsko-německé konference knihovníků, které se konají pravidelně každé dva roky, poslední z nich proběhla v roce 2019 v německém Bad Muskau na téma regionální literatura. Na konferenci diskutujeme v počtu cca 45 účastníků o aktuálních problémech knihovnictví v knihovnách ERN, např. podpora čtení a práce s dětským čtenářem v knihovnách, senioři v knihovnách, elektronické zdroje a digitalizace v knihovnách ERN… a další.

Dalším společným počinem jsou  literární vycházky pro knihovníky a jejich přátele po stopách různých literátů, ty se konají jednou do roka, vznikla tak nová tradice neformálního setkávání, vzájemné výměny zkušeností a poznávání literárního a kulturního života u našich sousedů. V Polsku jsme společně podnikli literární cestu za bratry Hauptmannovými, v Čechách jsme sledovali stopy Karla Hynka Máchy, seznámili se s osobou Christiana Weise v Německu a zavítali do Příchovic k majáku a muzeu Járy Cimrmana.  

Třetím zajímavým projektem je společná účast všech tří zemí  na výtvarné soutěži spojené s literárními postavami Krakonoše a Krabata. Výtvarnou soutěž pro děti z Čech, Polska a Saska organizuje vždy jednou za dva roky polská knihovna v Jelení Hoře, ostatní knihovny se podílejí na propagaci, sběru prací a společně všichni pak práce hodnotí. Putovní výstava nejlepších prací putuje po všech třech zemích.