Knihovny online aneb služby knihoven (nejen) v čase pandemie

Seminář
Plakát Knihovny online aneb služby knihoven (nejen) v čase pandemie

Knihovny online

aneb služby knihovny (nejen) v čase pandemie

Seminář je pořádán Regionálním výborem SKIP ČR ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Úterý 13. dubna 2021 od 9 hodin

Obsah semináře:

 • 9.00 – 10.30
  • Centrální portál knihoven – partner knihoven i čtenářů
   • PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., Koordinátorka portálu Knihovny.cz
   • PhDr. Martin Krčál, vedoucí Odboru vývoje portálu Knihovny.cz, Moravská zemská knihovna v Brně
 • 10.30 – 11.00 Přestávka
 • 11.00 – 12.00
  • Národní digitální knihovna – nebojte se a vstupte
   •  Bc. Lukáš Fogl, Krajská vědecká knihovna
  • Online služby v našich knihovnách – co všechno můžeme nabídnout nejen při pandemii
   • PhDr. Dana Petrýdesová, Krajská vědecká knihovna Liberec
 • 12.00 – 12.30
  • Diskuse, dotazy, zhodnocení, závěr

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Kurz bude uspořádán online v aplikaci Zoom, den před jeho konáním dostanou přihlášení účastníci potřebné instrukce

Organizační pokyny:

 • Délka: 3,5 hodiny
 • Počet účastníků:  není omezen
 • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je je pro účastníky zdarma

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 13. duben
V kolik hodin: 09:00 - 13:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Knihovny online aneb služby knihoven (nejen) v čase pandemie