Vzpomínky a sny na obratníku Raka

Výstava
Plakát Vzpomínky a sny na obratníku Raka
Pořádá: Milu publishing a KVK v Liberci
Výstavu připravilo: Národní muzeum tchajwanské literatury v Tchaj-nanu (National Museum Taiwan literature) spolu s nakladatelstvím Mi:Lù Publishing ve spolupráci s Mezinárodním sinologickým centrem Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově

Výstava „Vzpomínky a sny na obratníku Raka“ mapuje cestu moderní tchajwanskou literaturou od japonského koloniálního období až po současnost. V kontextu moderní světové literatury se autoři i povídky zaměřují na psychologii postav i kolektivní paměť ostrova. Střídají perspektivy jeho obyvatel a z fragmentů budují celistvou atmosféru vzpomínek sdílených napříč generacemi.

Výstava si klade za cíl jednak představit tvorbu u nás dosud neznámých tchajwanských autorů, jednak navázat na předcházející překlady tchajwanské literatury, které vyšly v České republice po roce 2000. Jednotlivé literární směry i autoři se zde představují v širších souvislostech života a díla i v kulturním a historickém kontextu. Výstava zároveň poukazuje i na stopy, které v dílech tchajwanských spisovatelů zanechala Česká republika, její genius loci i tvorba zdejších autorů. Nabízí tak dialog mezi dvěma krajinami a propojení literárních světů napříč kontinenty. Vedle svérázné kultury jihovýchodní Asie lze tak v křehkosti vzpomínek a snů obyvatel jižního Tichomoří spatřit obecně lidskou zkušenost se světem a křehkost lidského bytí.

 K výstavě (V téže době) se vydává i stejnojmenná publikace „Vzpomínky a sny na obratníku Raka“, (tchajwanští autoři textů: Tchung Wej-ke, Lü Che-žuo, Syaman Rapongan, Walis Nokan, Jang Čao, Li Jü, Čchiou Miao-ťin, Luo I-ťün, Wu Ming-i, Chuang Čchung-kchaj) 448 stran.

umístění: 2. patro

Kdy: 15. červen - 23. červenec
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Vzpomínky a sny na obratníku Raka