Karel Hynek Mácha – člověk hledající, poutník, turista?

Přednáška
Plakát Karel Hynek Mácha – člověk hledající, poutník, turista?
Pořádá: Atelier vladimirkysela.com ve spolupráci s KVK v Liberci
Přednáší: PhDr. Renata Mauserová

V přednášce Renaty Mauserové z Doks, z Máchova kraje, se podíváme na romantického básníka Karla Hynka Máchu jako na člověka, který prostřednictvím putování hledal smysl svého bytí. Cestu, která mohla být i cílem, vložil do svých literárních děl, zejména Máje a Pouti krkonošské. Viděl v naplnění svého cíle zmar sebe sama, nebo zůstal na cestě?

PhDr. Renata Mauserová je knihovnicí, kronikářkou, publicistkou a zejména patriotkou a regionální badatelkou Doks a Dokska. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se vrátila do rodných Doks a léta vedla městskou knihovnu a od roku 1997 do roku 2018 také kulturní středisko. Je máchovskou badatelkou, zabývá se zejména vztahem básníka k regionu, v němž se rodil jeho Máj. Badatelsky se věnuje šlechtickému rodu Valdštejnů, který je s Dokskem také úzce spjat. Je autorkou publikací o Doksech, esperantistkou, vášnivou turistkou, cyklistkou a jak praví její přátelé: „člověk se širokým rozhledem, ostrovtipem a velkým srdcem. Bez ní by Doksy nebyly tím, čím jsou.“

Velký sál, 2. patro

Akce probíhají v souladu s aktuálními opatřeními a nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledujte náš web.
 

Kdy: 13. září
V kolik hodin: 18:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Karel Hynek Mácha – člověk hledající, poutník, turista?