Návštěva knižního veletrhu Svět knihy 2021

Studijní cesta
Plakát Návštěva knižního veletrhu Svět knihy 2021

Návštěva knižního veletrhu Svět knihy 2021

Akce je pořádána Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Regionální organizací SKIP Libereckého kraje.

Čtvrtek 23. září 2021 od 8 hodin 

Program:

Přihlášení k účasti:

Organizační pokyny:

 • Bez účastnického poplatku
 • Vstupenky si zakoupí každý sám, individuálním členům SKIP budou proplaceny
 • V případě převisu zájemců bude účast umožněna v tomto pořadí:

  • individuálním členkám/členům SKIP
  • pracovnicím/pracovníkům institucionálních členů SKIP (včetně seniorů)
  • ostatním knihovnicím/knihovníkům Libereckého kraje
  • rodinným příslušníkům podle pořadí přihlášení
 • Uskutečnění studijní cesty závisí na epidemiologické situaci v době samotné realizace a podmínky účasti na této akci budou odpovídat aktuálním opatřením dle nařízení Vlády ČR a mohou se v průběhu měnit. O přijatém opatření pro naši cestu budete včas informováni

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482 412 124, stankova@kvkli.cz

Kdy: 23. září
V kolik hodin: 08:00 - 19:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Návštěva knižního veletrhu Svět knihy 2021