Turistické značení v Libereckém kraji

Přednáška
Plakát Turistické značení v Libereckém kraji
Pořádá: Liberecká vlastivěda ve spolupráci s KVK v Liberci
Host: RNDr. Jaromír Růžička, předseda Krajské komise značení LK

Malý sál, 4. patro

Kdy: 1. prosinec
V kolik hodin: 17:00
Vstupné: 20,- Kč