Metody práce s knihou ve výuce - II. stupeň

Kurz
Plakát Metody práce s knihou ve výuce - II. stupeň
Pořádá: KVK v Liberci
Lektorka: Radka Vojáčková

Vzdělávací program pro pedagogy 1I. stupně akreditovaný MŠMT.

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací programu.

lektorka: Radka Vojáčková

přihlášky na: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161

Malá konferenční místnost, 2. patro

Kdy: 8. prosinec
V kolik hodin: 09:00
Vstupné: 600 Kč (8 výukových hodin