Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha

Beseda
Plakát Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha
Pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti v rámci projektu "Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz" podpořeného Evropskou unií
Hosté: ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D. (autor knihy), Mgr. Pavel Mareš (redaktor knihy)

Beseda s prezentací knihy

Kniha "Mariánské poutní místo v Horní Polici" sleduje dějiny významného poutního areálu s kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici u České Lípy, který se v roce 2020 dočkal znovuotevření po rozsáhlé obnově. Publikace sleduje dějiny poutního místa, popisuje zdejší stavby i výtvarná díla a zachycuje osudy těch, kteří tu žili, modlili se, stavěli a tvořili.

Stanislav Přibyl (*1971) je katolický kněz, redemptorista, administrátor farností Horní Police, Jezvé a Žandov a generální sekretář České biskupské konference. Působil jako farář na Svaté Hoře u Příbrami a generální vikář litoměřické diecéze. Je autorem publikací Karlův most a Mariánský sloup, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Ing. Květy Vinklátové.

Velký sál, 2. patro

Akce probíhají v souladu s aktuálními opatřeními a nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledujte náš web.

Kdy: 14. prosinec
V kolik hodin: 17:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha