Práce s programem Excel pro pokročilé

Kurz
Plakát Práce s programem Excel pro pokročilé

Práce s programem Excel pro pokročilé

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 27. května 2022 v 9 hodin

Lektorka: Eliška Červenková

Obsah kurzu:

  • předpokladem je pokročilá znalost práce v programu Excel, základy vytváření a formátování tabulek, základní práce se vzorci
  • kurz se bude věnovat pokročilejšímu formátování a podmíněnému formátování
  • vizualizace dat pomocí grafů
  • práce s rozsáhlými tabulkami

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

  • Délka: 5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 15
  • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 27. květen - 27. květen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Práce s programem Excel pro pokročilé