Možnosti využití kancelářských aplikací Google

Kurz
Plakát Možnosti využití kancelářských aplikací Google

Možnosti využití kancelářských aplikací Google

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 3. června 2022 v 9 hodin

Lektorka: Eliška Červenková

Obsah kurzu:

 • předpokladem je založený Google účet
 • účastníci se naučí:
  • co vše můžeme využít na Google Disku
  • jak pracovat s Google Dokumenty místo Wordu
  • jak na Google Prezentace
  • jak využít v Google Tabulkách, co známe z Excelu

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin
 • Počet účastníků: maximálně 15
 • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 3. červen - 3. červen
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Možnosti využití kancelářských aplikací Google