České dějiny a jejich souvislosti

Přednáška
Plakát České dějiny a jejich souvislosti
Pořádá: KVK v Liberci
výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Virtuální univerzita třetího věku

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

cena kurzu: 500 Kč

Úhrada kurzovného je možná na začátku první přednášky. Možnost využití tištěných sylabů ke každé lekci - připočítává se poplatek 20 Kč.

přihlášky: vu3v@kvkli.cz nebo 482 412 113 (128)

Kdy: 27. září
V kolik hodin: 13:00
Kde: hlavní budova, Malý sál 4. patro
Doporučený věk: studenti Virtuální univerzity třetího věku
Vstupné: cena kurzu je 500,- Kč