„Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“

Čtení
Plakát „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“
Pořádá: KVK v Liberci, Rakouská knihovna

Ein Indianer nicht nur nach Karl May/Indiánem nejen podle Karla Maye.

Čtení z německy psané literatury.

Kdy: 26. říjen
V kolik hodin: 18:00
Kde: hlavní budova, 4. patro
Vstupné: zdarma