Severská literatura v českých překladech

Přednáška
Plakát Severská literatura v českých překladech

Severská literatura v českých překladech

Úterý 24. ledna 2023 v 9 hodin

Lektoři: Mgr. Jitka Jindřišková a Mgr. Michal Švec

Jitka Jindřišková vystudovala obor Norský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě. Působí jako překladatelka z norštiny, externí literární redaktorka, recenzentka serveru iLiteratura.cz a vedoucí literárního projektu Skandinávského domu.

Michal Švec vystudoval obor Finská filologie na Univerzitě Karlově. Působí jako literární a audiovizuální překladatel z finštiny, externí literární redaktor, turistický průvodce, lektor finštiny a předseda Skandinávského domu.

Informace ke kurzu:

  • Přednáška představí knihovníkům významné české překlady severské literatury
  • Zaměří se na čtenářsky oblíbené tituly literárního kánonu i současné literatury a poradí, jak se zorientovat ve hlavních soudobých trendech a žánrech ze Severu, jakými jsou krimi, „severské podivno“, humoristická literatura nebo historický román
  • Přednáška přinese také zajímavosti o knižní politice a působení knihoven v těchto zemích a situaci na českém knižním trhu ve vztahu k severským literaturám, neopomene zmínit ani práci překladatelů ze severských jazyků či tipy, kde v případě zájmu hledat další informace
  • Severskou literaturou je míněno především pět národních literatur zemí evropského Severu, tedy Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál ve 2. patře

Organizační pokyny:

  • Délka: 4 hodiny
  • Počet účastníků: není omezen
  • Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je pro účastníky bezplatný
  • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 24. leden - 24. leden
V kolik hodin: 09:00 - 13:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Severská literatura v českých překladech