Digitální obrázky a jejich úprava 1/2

Kurz
Plakát Digitální obrázky a jejich úprava 1/2

Digitální obrázky a jejich úprava 1/2

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Pátek 25. listopadu 2022 v 9 hodin

Lektorka: Eliška Červenková

Obsah kurzu:

 • pořizování a vytváření digitálních obrázků, sejmutí obsahu obrazovky
 • manipulace s obrázky
 • základy úpravy digitální fotografie v on-line editoru Pixlr (otočení, ořez, úpravy barev aj.)
 • uložení obrázku do vhodného formátu, komprese obrázků
 • umístění galerie fotek na Internet

Návaznost kurzu:

 • toto je první část, navazovat bude druhá část v pátek 2. 12. 2022
 • na celý kurz se stačí přihlásit pouze jednou
 • předpokládá se absolvování obou částí

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

 • Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny:

 • Délka: 5 hodin (dohromady s druhou částí 10 hodin)
 • Počet účastníků: maximálně 15
 • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný
 • V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 25. listopad - 25. listopad
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Digitální obrázky a jejich úprava 1/2