Informace státní a veřejné správy na Internetu

Kurz
Plakát Informace státní a veřejné správy na Internetu

Informace státní a veřejné správy na Internetu

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Úterý 6. prosince 2022 v 9 hodin

Lektorka: Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph. D.

Školení představí:

  • vybrané stránky státních a veřejných institucí a rejstříky
  • možnosti online komunikace se státní správou
  • návody k řešení životních situací na webu, elektronický podpis a podobně

Cíl školení:

  • cílem školení je podpořit knihovníky při poskytování jedné ze základních služeb definovaných knihovním zákonem, tj. ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy

Přihláška:

Místo konání kurzu: 

  • online v programu Zoom

Organizační pokyny:

  • Délka: 5 hodin
  • Počet účastníků: maximálně 25
  • Účastníci si odnesou: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
  • Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2, je určen výhradně pro pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný

Kontaktní osoba : PhDr. Michaela Staňková, tel. 482 412 124stankova@kvkli.cz

Kdy: 6. prosinec - 6. prosinec
V kolik hodin: 09:00 - 14:00
Online
Vstupné: zdarma

Plakát akce

Plakát Informace státní a veřejné správy na Internetu